Samenwerking met Kennispunt kan ons helpen

30 november 2021

“De leden en bestuurders van de Algemene Waterschapspartij hebben een meer dan gemiddelde belangstelling voor water en klimaat. Vaak vanuit een inhoudelijke, technische achtergrond. Maar hoe het openbaar bestuur werkt, weten we in het algemeen minder. Hoe voer je een debat of onderhandelingen en hoe sluit je compromissen? Hoe dien je een motie in en lees je een begroting? Hoe voer je een campagne en schrijf je een goed leesbaar verkiezingsprogramma? We zijn allemaal vrijwilligers en beschikken niet over een wetenschappelijk instituut. Vandaar dat ik veel waarde hecht aan samenwerking met het Kennispunt, waar we dat soort vaardigheden kunnen leren. Heel belangrijk voor de leden van onze partij. Want als je ergens geen kennis van hebt, weet je ook niet welke fouten je maakt. De Algemene Waterschapspartij is vertegenwoordigd in de meeste waterschapsbesturen en doet in 2023 voor het eerst ook mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Het aanbod van het Kennispunt kan helpen ons daar goed op voor te bereiden.“

Ron van Megen, landelijk voorzitter Algemene Waterschapspartij (AWP), fractievoorzitter AWP algemeen bestuur waterschap Vallei en Veluwe