Subsidie lokale partijen: doorbraak in Tweede Kamer?

02 maart 2022

De Tweede Kamer heeft op 15 en 22 februari in eerste termijn gesproken over de wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). Deze wet regelt de verdeling van de beschikbare € 25 miljoen overheidssubsidie aan landelijke politieke partijen. Lokale partijen kunnen geen aanspraak maken op dit budget, omdat zij niet voldoen aan de voorwaarden: ten minste één zetel in de Eerste of Tweede Kamer en ten minste 1.000 leden.

Lobby gelijk speelveld

Het Kennispunt lobbyt, in nauwe samenwerking met de VNG, de Unie van Waterschappen, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Wethoudersvereniging, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de VPPG, voor een gelijk speelveld voor lokale partijen. Want met een subsidie kunnen lokale partijen nog meer investeren in opleidingen, professionalisering van de partij, campagnes en het betrekken van inwoners. Een sterke lokale democratie is gebaat bij sterke lokale partijen. En, niet onbelangrijk: het is wel zo eerlijk om gelijk behandeld te worden.

Debat Tweede Kamer

Tweede Kamerleden Renske Leijten (SP) en Khadija Arib (PvdA) dienden een amendement in om het, naast de subsidie voor landelijke partijen, ook mogelijk te maken om subsidie te verstrekken aan lokale politieke partijen (zowel de lokale afdelingen van landelijke partijen als de lokale partijen bij de Provinciale Staten, de gemeenteraden en de waterschappen). In de eerste termijn van het debat stond Renske Leijten bij elke inbreng aan de interruptiemicrofoon om te vragen of zij steun kon verwachten voor het amendement. De VVD, het CDA en D66 hadden reserves bij het amendement. De VVD vond het ingewikkeld om lokale partijen op te zadelen met administratieverplichtingen, CDA en D66 zeiden gewoon eerlijk dat ze de subsidie van € 25 miljoen niet wilden delen. De ChristenUnie was van de coalitiepartijen de enige die ertoe neigde om voor het amendement te stemmen. Lees hier het twitter-draadje over het debat.

Nieuwe minister Bruins Slot is terughoudend

Hanke Bruins Slot, de nieuwe minister van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, reageerde terughoudend. Zij wil wachten met het regelen van het gelijke speelveld en dit pas aan de orde stellen in de Wet op de Politieke Partijen (WPP). Ze wil dan onderzoeken of het mogelijk is om een subsidieregeling te treffen zodat ook lokale partijen ondersteund worden en ze wil bezien of hiervoor budget gevonden kan worden. De WPP is een wet die al jaren op zich laat wachten en in het Kamerdebat de ‘mysteriewet’ wordt genoemd.

Tweede termijn

Na de voorjaarsvakantie wordt het debat in tweede termijn voortgezet. De planning is een tweede termijn op 8 of 9 maart en de stemming op donderdag 10 maart. Wordt het amendement aangenomen, dan wordt het budget van € 25 miljoen herverdeeld en ontvangen lokale partijen een subsidie. Een optie is ook om het amendement aan te nemen en per 1 januari 2023 in te laten gaan. De Tweede Kamer kan dan in de begroting van 2023 geld bestemmen voor lokale partijen. Laten we het over aan de vervolgwet die al jaren in aantocht is, dan schuiven we het weer vooruit en duurt het nog jaren. Met de brede coalitie van beroeps- en belangenverenigingen, wetenschappers, burgemeesters en politieke partijen die er nu is, zou dat een enorm gemiste kans zijn en ook een schoffering van de lokale partijen die al decennia bijdragen aan de lokale democratie. 

Actie: Zetje nodig

Laten we dus dit momentum grijpen, en alles uit de kast halen om een doorbraak te bereiken naar een eerlijk speelveld en subsidie voor lokale partijen. Daarvoor is nog een laatste zetje nodig en u kunt helpen om dat te geven: mail de Tweede Kamerfracties die nog twijfelen om hen over de streep te halen en het amendement te steunen. Hoe meer lokale partijen meedoen, hoe sterker onze stem klinkt en hoe groter de kans op succes. Doe mee, voor sterke lokale partijen die samen een sterke lokale democratie maken! Om het u makkelijk te maken, treft u hier een voorbeeldmail aan waarvan u gebruik kunt maken.