Uitnodiging Klankbordgroep Wet op de Politieke Partijen

06 juli 2022

Denk en praat mee over de nieuwe Wet op de Politieke Partijen, waarin de subsidie voor lokale partijen wordt geregeld en afspraken worden gemaakt over transparantie van inkomsten van lokale partijen. De Wet op de Politieke Partijen gaat eind 2022 in consultatie. Dat betekent dat iedereen suggesties kan doen voor verbetering van de wet.

De motie Van Dijk, die ingediend werd tijdens het Tweede Kamerdebat over de wijziging Wet financiering politieke partijen, verzoekt de regering in 2022 een regeling op te nemen in de nieuwe wet, voor subsidiering van decentrale politieke partijen conform het advies van de commissie-Veling. Daarnaast verzoekt de motie om een regeling voor transparantie van de overige inkomsten per 1 januari 2024.

Het Kennispunt organiseert twee klankbordgroepen, waarin we met u in gesprek gaan over de uitgangspunten van de Wet, de regeling zelf en de uitvoering ervan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal als toehoorder aanwezig zijn.

Het bestuur van het Kennispunt wil van u horen wat u belangrijk vindt. Onder andere komen aan bod:

  • Hoe ziet de verdeelsleutel eruit?
  • Waaraan mag de subsidie besteed worden?
  • Wie voert de regeling uit?
  • Hoe wordt over de regeling verantwoord?

 

De klankbordgroepen worden georganiseerd op:

  • 16 september 2022, 15.00 – 17.00 uur, omgeving Apeldoorn
  • 30 september 2022, 15.00 – 17.00 uur, omgeving ‘s-Hertogenbosch

De precieze locaties volgen nog. U ontvangt een onkostenvergoeding voor deelname aan de klankbordgroep en we vergoeden uw reiskosten.

 

Aanmelden Klankbordgroep

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.