‘Schrappen geborgde zetels maakt waterschapsbestuur democratischer en transparanter’

07 december 2022

De Eerste Kamer stemde vorige week in met een initiatiefwetsvoorstel om de geborgde zetels in de waterschapsbesturen deels af te schaffen. Een goede zaak, vindt Hans Middendorp, algemeen bestuurslid van Hoogheemraadschap Delfland namens de AWP. ‘Inwoners hebben straks meer te kiezen. Het bestuur van het waterschap wordt democratischer en transparanter.’

In de huidige situatie kiezen inwoners een deel van de bestuursleden van een waterschap. Bij alle waterschappen zijn zeven tot negen zetels in de besturen gereserveerd voor groepen die veel belang hebben bij waterbeheer: bedrijven, agrariërs en natuurorganisaties. Dat zijn de ‘geborgde’ zetels. Na inwerkingtreding van het nieuwe wetsvoorstel, zijn dat er nog maar vier per waterschap: twee voor agrariërs en twee voor natuurorganisaties. Bedrijven krijgen geen geborgde zetels meer. Bovendien vervalt de tot nu toe verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur van het waterschap.

De Algemene Waterschapspartij had liever gezien dat alle geborgde zetels zouden verdwijnen, zegt Middendorp. ‘Maar daarvoor was het blijkbaar nog te vroeg. Met dit compromis kunnen we leven. We zien het als een stap op weg naar volledige afschaffing.’ Middendorps partij is vooral blij dat de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur van het waterschap vervalt. ‘Die zetel biedt belangengroepen de kans om via hun eigen vertegenwoordiger veel invloed uit te oefenen. Na de komende verkiezingen kunnen we coalities gaan vormen zonder geborgde zetels. Dat verandert het speelveld. Het wordt democratischer en transparanter.’

Om het wetsvoorstel vóór de komende waterschapsverkiezingen te laten ingaan, moet het uiterlijk op 18 december van dit jaar in het Staatsblad staan. Volgens minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wordt dat nog spannend. Als het níet lukt, vervalt vooralsnog alleen de geborgde zetel in het dagelijks bestuur, de afschaffing van de geborgde zetels in het algemeen bestuur zou dan pas ingaan na de waterschapsverkiezingen van 2027. ‘Ik ga ervan uit dat de minister alles op alles zet om ervoor te zorgen dat het wetsvoorstel op tijd in het Staatsblad staat’, zegt Middendorp. ‘Anders zou dat een enorme teleurstelling, en eigenlijk ook wel een blamage zijn.’