Wet op de politieke partijen in consultatie

23 december 2022

“Een forse stap vooruit”, noemt voorzitter van het Kennispunt Winnie Prins het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen. “De grote winst is dat lokale partijen in gemeenten, provincies en waterschappen recht krijgen op subsidie. De minister trekt jaarlijks ruim € 8 miljoen uit voor een subsidieregeling.” In het wetsvoorstel staan ook regels over het openbaar maken van giften, daar zullen lokale partijen zich op voor moeten bereiden.

“Tijdens de klankbordgroepen van het Kennispunt met lokale partijen hebben we veel input opgehaald over de subsidieregeling voor lokale partijen. Als we het wetsvoorstel en de memorie van toelichting de komende tijd bestuderen en een reactie schrijven, zullen we die input meenemen. Ook gaan we u in het nieuwe jaar uitnodigen om met ons mee te denken.”

 

De Wet op de politieke partijen

Donderdag 22 december publiceerde de rijksoverheid het wetsvoorstel en de memorie van toelichting Wet op de politieke partijen. In de wet wordt voorgesteld om in 2024-2027 € 25 miljoen euro beschikbaar te stellen voor subsidie aan decentrale partijen, met als verdeelsleutel € 250 per raadslid. Tot nu toe zijn alleen incidentele middelen gevonden om dit te financieren, daarom is de regeling voor drie jaar geldig. Na drie jaar volgt een evaluatie om te bepalen hoe de regeling een vervolg krijgt.

Ook staat er in de beoogde wet dat alle politieke partijen open moeten zijn over hun financiën, donaties en schulden en deze informatie op hun eigen website moeten publiceren.

 

Het proces

De wet gaat drie maanden in internetconsultatie, daarna worden alle bijdragen gelezen en beoordeeld. Het rijk vraagt ook een advies aan de Raad van State. Hierna begint de behandeling van de wet in de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer. Het streven van de regering is om de wet per 1 januari 2024 in werking te laten treden.