Wetenschappelijk Bureau OSF publiceert serie boekjes over inhoudelijke onderwerpen

15 september 2021

Wil je meer weten over een onderwerp als de energietransitie, de Omgevingswet of het Basisinkomen? Als vertegenwoordiger van een onafhankelijke lokale partij kun je dan gratis gebruik maken van de boekenreeks die het Wetenschappelijk Bureau van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) uitbrengt.

 

 

Onderzoek en kennis

De boekjes komen tot stand op basis van vragen vanuit lokale partijen, vertelt John van Gorp, voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau OSF. ‘Wij krijgen uit onze achterban vragen over verschillende politieke onderwerpen’, zegt hij. ‘We beoordelen dan eerst of een onderwerp geschikt is om er een boekje over te maken. Als dat zo is, vragen we een organisatie die deskundig is op het gebied van het bewuste onderwerp, onderzoek te doen. Bijvoorbeeld Platform31, Klimaatverbond Nederland of een universiteit. Met de uitkomsten van het onderzoek, maken wij vervolgens binnen een vooraf bepaald stramien een handzaam boekje.’ De boekjes nemen uiteraard geen standpunt in. Van Gorp: ‘De inhoud is puur gebaseerd op het onderzoek en de kennis van deskundigen. Daarmee vormen de boekjes een goede basis voor lokale politici om hun eigen politieke standpunten op te formuleren. Daarom is er ook altijd een samenvatting die snel te lezen is en de politici toch een vrij compleet beeld geeft. Voor de lezers die meer tijd hebben staat in het boekje dan natuurlijk nog veel meer gedetailleerde informatie.’

 

Onderwerpen

De inhoud van de boekjes is interessant voor bestuurders en politici van provinciale en lokale partijen. Tot nu toe zijn onder andere boekjes verschenen over de volgende onderwerpen:

  • De ondersteuningsbehoefte van lokale Onafhankelijke Partijen;
  • Best Practices Burgerparticipatie;
  • De Rol van Water in de Lokale Politiek;
  • Best Practices Verkiezingscampagnes;
  • Expert Opinie Windenergie;
  • Expert Opinie Zonne-energie;
  • Expert Opinie Waterstof;
  • Expert Opinie Omgevingswet;

Interesse?

Mail dan naar info@osf.nl voor meer informatie of het bestellen van een boekje.

Voor politici en bestuurders van onafhankelijke partijen zijn de boekjes gratis.