Campagne

Campagnes zijn dynamische periodes voor politieke partijen. In relatief korte tijd komt alles samen: inhoud en ideologie, kiezers en vrijwilligers, de partijorganisatie, communicatie met lokale media en met de achterban. Maar hoe organiseer je een campagne? Op wie moet je je richten om je doel te behalen? Alles in een campagne draait om de vraag hoe je als partij je (doorgaans beperkte) mankracht en middelen zo effectief mogelijk kunt inzetten. Dat betekent scherpe keuzes maken: waarop richt je je als partij en dus ook: waarop niet? Over het maken van die keuzes en alle aspecten van het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een campagne lees je hier meer.

Campagnestrategie en campagneplan

Een goede campagne is gebouwd op een strategie: een strijdplan dat je vertelt wat je doel is als partij in de verkiezingen en hoe je dat doel gaat bereiken. De strategie leg je vast in een campagneplan.

Communicatie

Je hebt in je campagnestrategie je centrale boodschap, thema’s en doelgroepen vastgesteld. Hoe breng je die boodschap nu zo effectief mogelijk over aan jouw kiezers?

Organisatie campagnes

In campagnetijd verandert alles: er wordt geflyerd, er zijn campagnebijeenkomsten en er een campagneorganisatie die beslissingen neemt. Meer dan normaal draait het om de buitenwereld: media, kiezers en de competitie.

Campagneactiviteiten

Elke campagne is weer anders: de toon, de duur en het type activiteiten hangen onder andere af van wat voor gemeente of provincie je bent, de onderwerpen die spelen en de kiezers die voor jouw partij van belang zijn.