Campagnestrategie en campagneplan

Een goede campagne is gebouwd op een strategie: een strijdplan dat je vertelt wat je doel is als partij in de verkiezingen en hoe je dat doel gaat bereiken. Naast het doel zijn de boodschap en onderwerpen, doelgroep (en) en de methodes die je gebruikt als partij onderdeel van de strategie. De strategie leg je vast in een campagneplan. Dat plan stel je vast met de campagneleiding, de lijsttrekker en het partijbestuur. Zo kun je als partij altijd terugvallen op dit plan. Naast de strategie zijn ook de organisatie en de financiering onderdeel van het campagneplan.

Analyse

Een goede analyse is de basis van je campagnestrategie. Je kunt de analyse ook gebruiken in de voorbereiding van debatten of publieke optredens of in je gesprekken met kiezers

Swot

De eerste stap in het opstellen van een strategie is het maken van een SWOT-analyse. Een SWOT-analyse zet de kansen, bedreigingen, krachten en zwaktes van jouw partij op een rij.

Doel

Een goede campagnedoelstelling is SMART geformuleerd: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden.

Doelgroepen

Er zijn drie groepen kiezers. Bepaal je doelgroep met behulp van de doelgroepenmatrix. Deze matrix laat zien op welke kiezersgroepen jij je moet richten.

Centrale boodschap

Om als partij tussen de oren van de kiezers te komen, heb je een centrale boodschap nodig. Dat is een herkenbare boodschap die in elke communicatie-uiting en in elk contact met de kiezer terugkomt

Thema’s en issues

Een belangrijk onderdeel van de boodschap zijn de verkiezingsthema’s. Waar moeten de verkiezingen volgens jouw partij over gaan?

Welkom bij het Kennispunt Lokale Politieke Partijen

Overal in ons land zijn lokale politieke partijen actief. Als lokale partij bouw je mee aan je gemeente. Daarom is het belangrijk dat je je werk optimaal kunt doen. En daar komt heel wat bij kijken. Hoe richt je een partij op? Waar vind je goede bestuurders, kandidaten en vrijwilligers? Kun je zomaar aan verkiezingen meedoen? Hoe financier je je partij?

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen is dé wegwijzer voor lokale partijen. Praktisch en overzichtelijk. Van het oprichten van een partij tot actief meedoen als raadslid of bestuurder. Kijk rond op de site en ontdek waarbij het Kennispunt je kan ondersteunen. Staat je vraag er niet bij? Laat het dan weten via info@lokalepolitiekepartijen.nl.

Een sterke lokale democratie maken we samen.

Ik verklaar het Kennispunt Lokale Politieke Partijen graag voor geopend!

 

Kajsa Ollongren
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties