Centrale boodschap

Om als partij tussen de oren van de kiezers te komen, heb je een centrale boodschap nodig. Dat is een herkenbare boodschap die in elke communicatie-uiting en in elk contact met de kiezer terugkomt. Die boodschap vertelt kiezers waar jouw partij voor staat. Hoe vaker je die boodschap herhaalt, hoe groter de kans dat kiezers zich jouw verhaal herinneren. Want terwijl politieke partijen met niets anders bezig zijn dan de verkiezingen, gaan kiezers pas in de week voor verkiezingsdag opletten. Het is dan zaak herkenbaar te zijn voor hen. Een centrale boodschap is daarin essentieel. Lees hieronder meer over het ontwikkelen van een centrale boodschap. 

Criteria centrale boodschap

Een centrale boodschap voldoet aan vier hoofdcriteria:

  1. De boodschap is kort en simpel. Kiezers moeten de boodschap kunnen onthouden. Politici moeten de boodschap moeiteloos kunnen oplepelen.
  2. De boodschap vertegenwoordigt de waarden van de partij. Zo laat je zien waar jouw partij echt voor staat. Maar het is ook belangrijk voor jouw electoraat: het zijn immers ook hun waarden. Daar herkennen zij zich in.
  3. De boodschap is geloofwaardig. Maak geen beloftes die je als partij niet kunt nakomen. Kiezers zijn niet gek en straffen bij de volgende verkiezingen graag partijen af die hun belofte niet zijn nagekomen.
  4. De boodschap is onderscheidend en laat zien waarin jouw partij verschilt van andere partijen. Met andere woorden: waarom een kiezer op jouw partij moet stemmen en niet op die van de ander.

 

Afgeleide boodschappen voor doelgroepen

De centrale boodschap is het anker van je campagne: hier kun je altijd op terugvallen in debatten, kiezerscontacten of optredens in de media. Voor de verschillende doelgroepen die je hebt geformuleerd, kan je die centrale boodschap verfijnen. Zo wordt de boodschap voor die doelgroep nog relevanter en specifieker.

Als duurzaamheid bijvoorbeeld onderdeel is van je centrale boodschap, kan dat voor jongeren relevant zijn vanwege hun toekomst, voor ondernemers vanwege nieuwe bedrijfskansen en voor boeren vanwege subsidie. Voor elk van hen kun je die relevantie vertalen in een boodschap. Hoewel de relevantie voor elke groep anders is geformuleerd, is duurzaamheid nog altijd de kern van die boodschap.