Doel

Een goede campagnedoelstelling is SMART geformuleerd: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Hoe meer je doel aan die criteria voldoet, hoe effectiever en doelgerichter je je middelen en mankracht kan inzetten. Het doel van de campagne bepaalt immers de strategie. Is je doel de grootste te worden onder jongeren in jouw gemeente, dan zul je bijvoorbeeld meer inzetten op sociale media en naar locaties gaan waar jongeren zich verzamelen. Wil je de grootste partij worden in jouw gemeente, zet dan in op een groter bereik en verschillende doelgroepen.

Hoe kun je als partij je campagnedoelstelling SMART maken?

Specifiek:

Formuleer zo concreet mogelijk. Idealiter geeft een specifieke doelstelling antwoord op de vragen: wat, wie, waarom, waar, wanneer en hoe. ‘Ons doel is om de grootste te worden onder 65-plussers’ is niet specifiek. ‘Ons doel is om drie zetels te behalen onder 65-plussers in onze gemeente, zodat we hun belangen kunnen behartigen’ is dat wel.

‘Ons doel is om in de coalitie te komen’ is niet specifiek. ‘Ons doel is om acht zetels te halen, zodat we een plek hebben aan tafel bij de coalitie-onderhandelingen’ is dat wel.

Meetbaar:

Specificeer hoeveel stemmen je nodig hebt om je doel te bereiken. ‘Ons doel is het halen van 24.000 stemmen’ in plaats van ‘ons doel is de grootste partij te worden’.

Acceptabel:

Zorg ervoor dat het doel gesteund wordt door de partij en je achterban. Een doel moet worden gedragen door de organisatie en de leden.

Realistisch:

Stel realistische doelstellingen. Als je weet dat drie zetels het hoogst haalbare is en dat je die zetels waarschijnlijk gaat halen onder jongeren, zet dan al je inspanningen in op het behalen van dat specifieke doel.

Tijdsgebonden:

Verkiezingsdag is een duidelijke deadline. Maar als je wilt weten of je op koers ligt, kun je ook tussentijdse deadlines vaststellen. Bijvoorbeeld: drie weken voor de campagne hebben we alle jongerenorganisaties gesproken. Of: een week voor verkiezingsdag hebben we drie keer in de lokale krant gestaan met een van onze campagneacties.