Campagneteam / taakverdeling

Voor de organisatie van een campagne stel je een campagneteam samen. Dit team heeft de leiding over het ontwikkelen en uitvoeren van de strategie en neemt de dagelijkse beslissingen in de campagne. Het team heeft andere kwaliteiten en verantwoordelijken dan bijvoorbeeld een partijbestuur of fractie. Fractie en bestuur zijn wel gesprekspartner: vaak zit een lid van het partijbestuur bij de vergaderingen van het campagneteam of is onderdeel van het team. De omvang van je campagneteam hangt uiteraard af van de grootte van jouw partij en de beschikbaarheid van medewerkers en/ of vrijwilligers. Hieronder vind je een lijst van de meest voorkomende functies in een campagneteam met de bijbehorende verantwoordelijkheden.

Functies in een campagneteam

  • Campagneleider: heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor de beslissingen in het team.
  • Communicatie: is verantwoordelijk voor alle perscontacten en communicatie-uitingen in de campagne, zowel online als offline, zowel betaald als vrije media.
  • Grondcampagne (kiezerscontacten) en vrijwilligersmanagement: is verantwoordelijk voor de strategie en uitvoering van de campagne op straat (kiezerscontact) en voor het werven en aansturen van campagnevrijwilligers. In een grote campagne kun je deze twee functies scheiden.
  • Financiën: is verantwoordelijk voor beheer en verwerven van budget.

Dit zijn de meest basale functies in een campagneteam. Je kunt een team uiteraard verder uitbreiden als je voldoende mensen hebt en al naar gelang de kwaliteiten van de mensen in je campagne

Grondcampagne

Kiezers overtuigen is hard werken. Wetenschappelijk onderzoek laat telkens weer zien dat de meest effectieve manier om mensen te overtuigen persoonlijk contact is, zowel online (zie sociale media) als offline. Het deel van de campagne dat gaat over offline een-op-een kiezerscontacten noemen we de grondcampagne. Simpel gezegd: flyeren, canvassen (van deur tot deur) en telefoneren met kiezers. Dit is het deel van de campagne waar je elke vrijwilliger nodig hebt.

Een grondcampagne gaat net zo goed over het ophalen van informatie bij de kiezers als over het zenden van informatie. Gebruik elk contact met kiezers om informatie te verzamelen: vraag naar hun gegevens zodat je hen op de hoogte kunt houden of ze zich kunnen aanmelden als vrijwilliger. Je kunt met kiezerscontact ook onderzoeken welke onderwerpen voor hen van belang zijn.

Wees ook hier weer verstandig met de tijd en middelen die je hebt.  Fasering en planning van je grondcampagne en aansturing van vrijwilligers kan daarbij behulpzaam zijn.