Financiering

Campagnes worden gefinancierd uit reguliere bronnen van inkomsten voor politieke partijen zoals contributie, fondsenwerving en subsidie. Bestaande politieke partijen zetten jaarlijks een bedrag opzij voor de financiering van de campagne. In campagnetijd worden vaak extra inspanningen gepleegd om geld op te halen. Denk aan crowdfunding, fondsenwervingsactiviteiten zoals diners waarop sympathisanten kunnen inschrijven tegen betaling, extra afdracht van inkomsten van gekozen politici of de vraag om een extra donatie van leden. Nieuw op te richten partijen hebben geen spaarpot en zijn dus afhankelijk van de extra inspanningen. De regels voor campagnefinanciering in Nederland zijn vastgelegd in de Wet financiering politieke partijen: zo moeten giften boven de 4500 euro openbaar zijn.  Zorg ervoor dat je de regels in acht houdt. Hier lees je daar meer over.