Door in de raad als fractie, groep of met nieuwe naam

Als een of meer raadsleden die zich afsplitsen, ervoor kiezen zelfstandig door te gaan, moeten zij dat zo snel mogelijk meedelen aan de voorzitter van de gemeenteraad.  Ook geeft het lid of geven de leden van de nieuwe fractie de naam aan de voorzitter door. Hiermee wordt dan vanaf de eerstvolgende vergadering rekening gehouden.

Als een fractie van twee raadsleden uiteenvalt, kan er onduidelijkheid ontstaan over welk raadslid de naam van de oorspronkelijk geregistreerde partij blijft dragen. De raad heeft de ruimte om hierover in het reglement van orde zelf iets op te nemen; bijvoorbeeld dat het lokale bestuur van deze partij uitsluitsel moeten geven.

Een tussentijds opgerichte partij heeft geen zetels behaald bij de laatst gehouden verkiezingen. Dat betekent dat deze partij bij de eerstvolgende verkiezingen dezelfde procedures (ondersteuningsverklaringen, waarborgsom etc.) moet doorlopen als andere partijen die voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. Hier horen het opstellen van partijstatuten en de oprichting van de partij vastleggen in een notariële akte bij.

Meer informatie

Een partij oprichten Kieswet: verkiezingsproces tot aan de toelating van gekozenen tot de raad