Volksvertegenwoordiger stemt zonder last

De Grondwet (art 129, zesde lid) bepaalt dat leden van provinciale staten en gemeenteraden zonder last stemmen. Dat betekent dat een raadslid handelt en stemt naar eigen overtuiging.

Een bindend mandaat van de fractie is niet wetsgeldig, stelt ook artikel 27 van de Gemeentewet. Een partij kan haar volksvertegenwoordigers dus niet tot bepaald stemgedrag dwingen, laat staan tot zetelafstand. Zelfs een eerder afgesloten overeenkomst om de zetel op te geven, bijvoorbeeld na royement, is nietig op grond van artikel 3:40 van het Burgerlijk Wetboek.

Meer informatie

Gemeentewet Burgerlijk Wetboek Boek 3