Bankrekening openen

Een zakelijke bankrekening is onmisbaar voor een goede financiële organisatie van je partij. Een belangrijk voordeel van zo’n bankrekening is ook dat alle geldstromen transparant zijn, wanneer alle transacties via deze rekening lopen. Bij het openen van een bankrekening komen echter wel wat dingen kijken.

Bij het openen van een bankrekening moet je het een en ander regelen. Zo wordt er bijvoorbeeld verwacht dat je bepaalde documenten overhandigt:

  • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel van de inschrijving van de partij.
  • Op het uittreksel moet vermeld staan wie over de rekening mogen beschikken: wie betalingen mogen doen, etc. (de penningmeester, andere personen?)
  • De notariële akte van oprichting (of een scan hiervan).

Ook moeten er een aantal dingen bekend zijn:

  • Wat de naam van de partij is.
  • Wat het vestigingsadres is.
  • Wat de functiebenamingen zijn van de bestuursleden (voorzitter, secretaris, penningmeester, etc.).
  • Wat de voor- en achternamen zijn van de bestuursleden.
  • Wat de woonadressen zijn van de bestuursleden.
  • En je moet van elk bestuurslid een kopie van paspoort of identiteitsbewijs hebben.

Houd er rekening mee dat de bank er twee tot drie maanden over doet om een zakelijke rekening te openen.

Meer informatie

Bank.nl, de vergelijkingswebsite voor banken, geeft informatie over bankrekeningen voor verenigingen en stichtingen en vergelijkt de kosten voor een bankrekening.