Bestuursleden aanstellen

Tijdens de oprichtingsvergadering kies je het eerste bestuur van de nieuwe partij. Dat moet minimaal uit twee personen bestaan, maar gangbaar is drie personen. Een oneven aantal bestuurders is aan te raden, omdat er dan altijd een meerderheid is wanneer er over een besluit gestemd moet worden. Vaak bestaat een bestuur uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het nieuwe bestuur stelt de statuten op. Daarin leg je onder andere vast wat de zittingsduur, de termijn, van de bestuurders is en ook of iedereen tegelijk weg moet, of dat dit gefaseerd gaat.