Naam partij vaststellen

Het bedenken van de partijnaam is een belangrijk moment. Je kunt niet zomaar een willekeurige naam kiezen. Partijnamen moeten aan een aantal eisen voldoen. Welke zijn dat?

De eisen die aan een partijnaam worden gesteld, lees je hier.

Het centraal stembureau, waar je je straks gaat registreren om mee te doen aan verkiezingen, stelt eisen aan een partijnaam. Houd daar rekening mee bij het bepalen van de partijnaam.

Het kan zijn dat het centraal stembureau een registratieverzoek afwijst. Dat is het geval wanneer:

  • De partijnaam in strijd is met de openbare orde.
  • De partijnaam verwarrend is, omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al geregistreerde naam van een andere politieke groepering of met een naam waarvoor al een registratieverzoek is ingediend.
  • De partijnaam misleidend is voor de kiezers.
  • De partijnaam meer dan 35 letters of andere tekens bevat.
  • De partijnaam geheel of in hoofdzaak overeenkomt met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon.
  • Op dezelfde dag een registratieverzoek wordt ingediend met een geheel of in hoofdzaak gelijkluidende partijnaam; beide verzoeken worden dan afgewezen.

Ben je het niet met het besluit van het centraal stembureau eens? Dan kun je daartegen beroep aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een partijnaam die niet voldoet aan de wettelijk vereisten kan voor problemen zorgen, zie hieronder een paar voorbeelden:

Meer informatie

Conflict tussen Waddenpartij en Wad'n partij Partijnaam stop Wilders.nu mag niet Conflict om partijnaam: Wie is de échte Culemborg Centraal?