Oprichtingsvergadering organiseren

Een oprichtingsvergadering is bedoeld om een vereniging officieel op te richten. Wettelijk gezien heb je hier ten minste twee personen voor nodig, maar het is wenselijk dat zoveel mogelijk potentiële leden aan de vergadering deelnemen. Tijdens de oprichtingsvergadering bespreek je onder andere de plannen en de begroting van de initiatiefnemers. De vergadering neemt het besluit om de partij op te richten, stelt het doel en de naam van de partij vast, en kiest een bestuur. Dat bestaat meestal in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het nieuw gekozen bestuur moet de statuten gaan opstellen. Tot slot maak je de datum bekend van de eerste algemene ledenvergadering.