Partij opheffen

Je kunt een lokale politieke partij oprichten, maar een eenmaal opgerichte partij kun je ook opheffen. In sommige situaties kan dat nodig of onvermijdelijk zijn. Hieronder staat wat je moet doen om je partij op te heffen.

  • Een politieke partij is een vereniging en in die zin voor de wet een rechtspersoon. Om een vereniging op te heffen is een besluit nodig van de algemene ledenvergadering. Om je partij op te heffen moet je dus een algemene ledenvergadering uitschrijven, waar besluitvorming over opheffing op de agenda staat. In één geval is een opheffingsbesluit niet nodig, namelijk als er helemaal geen leden meer over zijn. Dan kan een partij zonder zo’n besluit worden ontbonden.
  • Aan welke eisen besluitvorming over opheffing moet voldoen, hangt af van wat daarover in de statuten is opgenomen. Bij sommige partijen staat bijvoorbeeld in de statuten dat er een minimum aantal leden aanwezig moet zijn om een opheffingsbesluit te kunnen nemen. Of dat een bepaalde meerderheid nodig is, bijvoorbeeld meer dan de helft of twee derde van het aantal stemmen.
  • Je moet goede notulen maken van het opheffingsbesluit, zodat dit duidelijk is vastgelegd.
  • Om je partij op te heffen, hoef je niet naar de notaris. Wel moet je naar de Kamer van Koophandel om de opheffing vast te leggen in het Handelsregister. Daarbij beschrijf je ook wie de vereffenaar is van het vermogen, voor zover dat er was. Op die manier weten eventuele schuldeisers bij wie ze zich kunnen melden. Je moet ook aangeven waar alle documenten en gegevens over je partij worden opgeslagen. De wet verplicht dat bij opheffing van een rechtspersoon, alle stukken en gegevens die van belang zijn, zeven jaar worden bewaard bij een speciaal daarvoor aangegeven bewaarder. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die in de statuten of door de ledenvergadering is aangewezen.
  • Pas als een opheffingsbesluit is genomen én alle zakelijke en financiële verplichtingen zijn afgehandeld en vastgelegd in het Handelsregister is je partij opgeheven.

Meer informatie

Online module: Fuseren een stappenplan