Registreren kandidatenlijst

Naast het tijdig registeren van de partijnaam (‘aanduiding’) moeten politieke partijen ook op tijd een kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau van de gemeente, provincie of het waterschap waarin zij willen deelnemen aan verkiezingen. Deze kandidatenlijst en de bijbehorende stukken moeten – in persoon – op de dag van kandidaatstelling worden ingeleverd bij het centraal stembureau. Er bestaat ook software om je kandidatenlijst (inclusief bijbehorende stukken) aan te maken en op te stellen.

Dag van kandidaatstelling

De datum van de dag van kandidaatstelling – en andere relevante data met betrekking tot verkiezingen – vind je op de digitale verkiezingskalender van de Kiesraad.

Kandidatenlijst

Een nieuwe politieke partij, of een partij die maximaal 15 zetels bezet, mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten. Een politieke partij die 16 zetels of meer heeft, mag maximaal 80 kandidaten opnemen.

Overige stukken (divers)

Bij het inleveren van de kandidatenlijst, moeten politieke partijen ook diverse andere stukken inleveren. Deze moeten worden aangevinkt op het formulier Kandidatenlijst en tegelijkertijd met de kandidatenlijst worden ingeleverd.

Gebruik OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen)

De Kiesraad heeft Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) laten ontwikkelen die politieke partijen kunnen gebruiken om hun kandidatenlijst (en de bijbehorende formulieren) aan te maken, op te stellen en te controleren.