Overige stukken (divers)

Bij het inleveren van de kandidatenlijst, moeten politieke partijen ook diverse andere stukken inleveren. Deze moeten worden aangevinkt op het formulier Kandidatenlijst en tegelijkertijd met de kandidatenlijst worden ingeleverd. Deze stukken zijn niet voor elke verkiezing en voor elke partij hetzelfde. Informeer je daarom van tevoren goed (via de website van de Kiesraad) welke formulieren van toepassing zijn op jouw partij.

Het gaat daarbij om:

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
  • Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke partij boven de kandidatenlijst (model H 3-1);
  • Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen boven de kandidatenlijst (model H 3-2);
  • Doet je partij voor het eerst mee aan de verkiezingen, dan heb je Ondersteuningsverklaringen (model H 4):
  • Instemmingsverklaringen (model H 9);
  • Een betalingsbewijs van de waarborgsom (model H 12);
  • Een verklaring van voorgenomen vestiging.

Meer informatie

Website Kiesraad – verkiezingen