Organisatie

Een partij oprichten is één ding. Maar het echte werk begint dan pas. Hoe organiseer je je partij? Hoe kom je aan leden? Waar vind je vrijwilligers? Hoe stel je een huishoudelijk reglement of een verkiezingsprogramma op? Wat komt er kijken bij het opstellen van een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen? Hoe zorg je dat integriteit hoog in het vaandel staat bij je partij? Over al deze onderwerpen vind je hier informatie.

Veelgestelde vragen

 • Wat als politieke partijen willen fuseren?

  Politieke partijen kunnen als één nieuwe partij meedoen aan verkiezingen door te fuseren. Dat kan op twee manieren.

  1. De eerste manier is de eenvoudigste: de ene partij gaat op in de andere partij (‘de moederpartij’). De aanduiding van de ‘moederpartij’ blijft dan in principe geregistreerd. De gefuseerde partij hoeft geen waarborgsom te betalen en ook geen ondersteuningsverklaringen in te leveren.

  2. Politieke partijen kunnen ook fuseren door samen een nieuwe politieke partij te starten. Zij moeten dan een nieuwe vereniging oprichten met volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging kan vervolgens bij het centraal stembureau een verzoek indienen om haar naam te laten registreren. De nieuwe vereniging moet eigen statuten maken, waaruit de fusie en de opheffing van de oorspronkelijke verenigingen moet blijken. De nieuwe politieke partij hoeft geen waarborgsom te betalen of ondersteuningsverklaringen in te leveren als:

  – Elk van de gefuseerde partijen bij de vorige verkiezing minimaal één zetel heeft behaald,
  – Of als bij de vorige verkiezing aan de samenvoeging van hun aanduidingen één zetel is toegekend.

Organogram

Een politieke partij is meestal georganiseerd als een vereniging met leden.

Vereniging

Als vereniging – en dat ben je als politieke partij – heb je te maken met allerlei regels rond auteursrecht, integriteit en privacy. Hoe ga je daarmee om? Daarover lees je hier meer.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement beschrijft de regels, procedures en richtlijnen in je partij. Het is een aanvulling op de statuten. In de statuten leg je bij de notaris de basisregels vast die voor langere tijd geldig zijn: de naam en het doel van je partij, de gemeente waar je partij gevestigd is, hoe het bestuur wordt benoemd of ontslagen, hoe je voldoet aan de voorwaarden voor de ANBI-status , etc.

Financiën

Geld en politiek blijft een gevoelige combinatie. Aan de ene kant moet je voorkomen dat partijen te afhankelijk worden van overheidssubsidie, anderzijds kunnen partijen zonder enige vorm van financiering hun belangrijke rol in onze democratie niet vervullen.

Leden

Elke politieke partij is een vereniging. Hoewel een vereniging volgens de wet slechts één lid hoeft te hebben, streven de meeste politieke partijen naar zoveel mogelijk leden.

Vrijwilligersmanagement

Een politieke vereniging kan niet zonder vrijwilligers: actieve leden die zich met hart en ziel inzetten voor de partij.

Kandidaatstellingsprocedure

Of jouw partij het verschil maakt, hangt grotendeels af van de mensen die je partij in de gemeenteraad vertegenwoordigen.

Verkiezingsprogramma

Ongeveer een jaar voor gemeenteraadsverkiezingen start je de voorbereidingen voor het maken van een verkiezingsprogramma.