Afdracht politici

Een andere belangrijke bron van inkomsten van politieke partijen is de afdracht van volksvertegenwoordigers (politici). Sommige partijen verplichten hun politici om een bepaald percentage van hun salaris af te dragen aan de partij (bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks). De SP gaat nog een stap verder en verplicht haar politici om het hele salaris aan de partij over te maken. In ruil daarvoor krijgen politici een vergoeding voor hun werkzaamheden voor de partij. Er zijn ook partijen die hun politici niet vragen om een deel van het salaris af te staan, dit zijn onder andere VVD en CDA.