ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Instellingen met een ANBI-status genieten belastingvoordelen (onder andere bij erven en schenken en energiebelasting), omdat zij zich inzetten voor het ‘algemeen belang’. Wil jij voor jouw organisatie een ANBI-status aanvragen? Dat kan bij de Belastingdienst. Jullie vereniging of stichting moet daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Hoe aanvragen en wat zijn de voorwaarden?

Om een ANBI-status te verkrijgen, moet jouw stichting of vereniging (en dus ook politieke partij) aan een reeks voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is de 90%-eis: ten minste 90 procent van de uitgaven moet het algemeen nut dienen – dus niet het belang van de leden of de organisatie zelf. Daarnaast mag er geen sprake zijn van een winstoogmerk of een bestuurdersbeloning (onkostenvergoedingen voor bestuurders zijn wel toegestaan). De organisatie moet aan alle voorwaarden voldoen om de status te verkrijgen; lees deze dus nauwkeurig door voor je een aanvraag doet.

Meer informatie

 

Wat zijn de voor- en nadelen van een ANBI-status?

Een ANBI-status geeft jouw organisatie veel belastingvoordelen. Het belangrijkste voordeel is: je betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die je ontvangt (en gebruikt) voor het algemeen belang. Een ander voordeel is: donateurs kunnen deze giften aftrekken. Maar de status kent ook verplichtingen. Naast het voldoen aan de voorwaarden, moet jouw organisatie bijvoorbeeld ook een administratie voeren en een (financiële) verantwoording online beschikbaar stellen.

Meer informatie

 

 

Welkom bij het Kennispunt Lokale Politieke Partijen

Overal in ons land zijn lokale politieke partijen actief. Als lokale partij bouw je mee aan je gemeente. Daarom is het belangrijk dat je je werk optimaal kunt doen. En daar komt heel wat bij kijken. Hoe richt je een partij op? Waar vind je goede bestuurders, kandidaten en vrijwilligers? Kun je zomaar aan verkiezingen meedoen? Hoe financier je je partij?

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen is dé wegwijzer voor lokale partijen. Praktisch en overzichtelijk. Van het oprichten van een partij tot actief meedoen als raadslid of bestuurder. Kijk rond op de site en ontdek waarbij het Kennispunt je kan ondersteunen. Staat je vraag er niet bij? Laat het dan weten via info@lokalepolitiekepartijen.nl.

Een sterke lokale democratie maken we samen.

Ik verklaar het Kennispunt Lokale Politieke Partijen graag voor geopend!

 

Kajsa Ollongren
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties