ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Instellingen met een ANBI-status genieten belastingvoordelen (onder andere bij erven en schenken en energiebelasting), omdat zij zich inzetten voor het ‘algemeen belang’. Wil jij voor jouw organisatie een ANBI-status aanvragen? Dat kan bij de Belastingdienst. Jullie vereniging of stichting moet daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Hoe aanvragen en wat zijn de voorwaarden?

Om een ANBI-status te verkrijgen, moet jouw stichting of vereniging (en dus ook politieke partij) aan een reeks voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is de 90%-eis: ten minste 90 procent van de uitgaven moet het algemeen nut dienen – dus niet het belang van de leden of de organisatie zelf. Daarnaast mag er geen sprake zijn van een winstoogmerk of een bestuurdersbeloning (onkostenvergoedingen voor bestuurders zijn wel toegestaan). Ook moet je in de statuten opnemen, dat bij opheffing van de stichting of vereniging, het resterende budget naar een soortgelijk goed doel gaat. De organisatie moet aan alle voorwaarden voldoen om de status te verkrijgen; lees deze dus nauwkeurig door voor je een aanvraag doet.

Wat zijn de voor- en nadelen van een ANBI-status?

Een ANBI-status geeft jouw organisatie veel belastingvoordelen. Het belangrijkste voordeel is: je betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die je ontvangt (en gebruikt) voor het algemeen belang. Een ander voordeel is: donateurs kunnen deze giften aftrekken. Maar de status kent ook verplichtingen. Naast het voldoen aan de voorwaarden, moet jouw organisatie bijvoorbeeld ook een administratie voeren en een (financiële) verantwoording online beschikbaar stellen.

Meer informatie

Alle voorwaarden op een rijtje Aanvraagformulier ANBI status Belastingdienst