Giften / Sponsoring / Crowdfunding

Giften

Giften vormen een externe bron van inkomsten voor partijen. Particulieren of organisaties kunnen geld schenken of doneren aan een partij. Denk aan belangengroepen of bedrijven die een partij financieel willen steunen vanwege een bepaald beleidsstandpunt. Giften zijn maar tot op zekere hoogte gewenst. Politieke partijen willen (de schijn van) financiële belangenverstrengeling voorkomen en willen bovendien niet dat politieke invloed wordt ‘gekocht’. Dat risico groeit, nu de lokale politiek voor steeds meer overheidstaken verantwoordelijk is. Politieke partijen kennen daarom vaak strenge regels voor het aannemen van giften. Bovendien zijn partijen wettelijk verplicht om giften van boven de 4.500 euro openbaar te maken in hun financiële jaarverslag. Donaties tussen de 1.000 en 4.500 euro hoeven alleen geregistreerd te worden. Partijen mogen geen giften van buitenlandse donateurs  meer ontvangen. Dit om ‘ongewenste beïnvloeding van de Nederlandse democratie’ te voorkomen.

Sponsoring

Bij sponsoring kan het gaan om geld, maar ook om een dienst of een product. Ook partijsponsoring lig in Nederland gevoelig. Net als het aannemen van giften is dit maar tot op zekere hoogte wenselijk. Sponsoring is vaak gericht op bedrijven en tegenover sponsoring staat dikwijls een tegenpresentatie. In ruil kan je als partij een bedrijf bijvoorbeeld ‘exposuremogelijkheden’ aanbieden waardoor de naamsbekendheid van het bedrijf wordt vergroot. Nederlandse partijen die gebruik maken van sponsoring zijn onder andere CDA en VVD.

Crowdfunding

Crowdfunding is een vrij nieuwe vorm van financiering, waarbij een partij een beroep doet op de ‘crowd’ (het publiek). Via een online platform financiert de crowd het benodigde kapitaal. De bedragen die mensen inleggen zijn vaak niet zo groot, maar kunnen opgeteld wel degelijk van betekenis zijn. Onder andere Forum voor Democratie maakt gebruik van crowdfunding.

Welkom bij het Kennispunt Lokale Politieke Partijen

Overal in ons land zijn lokale politieke partijen actief. Als lokale partij bouw je mee aan je gemeente. Daarom is het belangrijk dat je je werk optimaal kunt doen. En daar komt heel wat bij kijken. Hoe richt je een partij op? Waar vind je goede bestuurders, kandidaten en vrijwilligers? Kun je zomaar aan verkiezingen meedoen? Hoe financier je je partij?

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen is dé wegwijzer voor lokale partijen. Praktisch en overzichtelijk. Van het oprichten van een partij tot actief meedoen als raadslid of bestuurder. Kijk rond op de site en ontdek waarbij het Kennispunt je kan ondersteunen. Staat je vraag er niet bij? Laat het dan weten via info@lokalepolitiekepartijen.nl.

Een sterke lokale democratie maken we samen.

Ik verklaar het Kennispunt Lokale Politieke Partijen graag voor geopend!

 

Kajsa Ollongren
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties