Giftenreglement

In artikel 34 van de Wet financiering politieke partijen staat dat alle politieke partijen die met ten minste één zetel zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad, Provinciale Staten of het Waterschap een openbaar giftenreglement moeten hebben, waarin bepaald wordt hoe omgegaan wordt met giften en de openbaarmaking daarvan. Het giftenreglement publiceert u op de website van uw partij.

Het giftenreglement bevat informatie over

  •  wanneer een gift geaccepteerd wordt; bijvoorbeeld van natuurlijke personen, woonachtig in Nederland, alleen van personen die de statuten onderschrijven, alleen van herleidbare personen. Sommige politieke partijen leggen de giften ter goedkeuring voor aan de ledenvergadering.
  • bij welke hoogte een gift openbaar wordt gemaakt; de Wet financiering politieke partijen schrijft niet voor bij welke hoogte een gift openbaar gemaakt wordt. Als politieke partij kun je zelf bepalen bij welke hoogte van een gift je informatie openbaar maakt over de gever en welke informatie je dan openbaar maakt.
  • verantwoording van de giften; waar publiceer je de informatie over de giften. In de jaarrekening, op de website? Alleen ter informatie aan de leden op de ALV?
  • slotbepalingen

Voorbeelden van giftenreglementen van lokale partijen

 

Meer informatie

Noordwijk, NZ Lokaal Uitgeest, Uitgeest Lokaal Arnhem, Arnhem Centraal