Subsidie Overheid

Op dit moment ontvangen lokale partijen geen subsidie van het Rijk. Soms ontvangen zij wel subsidie vanuit de gemeente, maar dit is eerder uitzondering dan regel. Volgens de  evaluatiecommissie Wet financiering politieke partijen moet dit veranderen: lokale partijen – afdelingen van landelijke partijen idem – zouden ook in aanmerking moeten komen voor overheidssubsidie. Lokale partijen zijn immers van onschatbare waarde voor het functioneren van de democratie. Bovendien draagt de lokale politiek, als gevolg van het overhevelen van taken van het Rijk naar gemeenten, op steeds meer terreinen verantwoordelijkheid. En lokale partijen worden steeds populairder.

Een voorwaarde voor overheidssubsidie zou kunnen zijn dat een lokale partij bij de gemeenteraadsverkiezingen ten minste één zetel heeft behaald. De subsidie zou via het Gemeentefonds moeten worden uitgekeerd en qua hoogte afhangen van het aantal zetels en het aantal inwoners van de gemeente waarbinnen een lokale partij actief is.

Het kabinet moet nog met een reactie komen op het advies van de commissie. Tot die tijd zullen lokale partijen het zonder overheidssubsidie moeten stellen.  Mocht het kabinet besluiten om ook aan lokale partijen subsidie te verstrekken, dan moeten lokale partijen aan dezelfde transparantieregels gaan voldoen als landelijke partijen. Die regels staan beschreven in de Wet financiering politieke partijen. Deze wet bestaat sinds 2013 en geldt tot nu toe alleen voor landelijke partijen. Lokale partijen zouden dan onder andere elk jaar een financieel verslag moeten opstellen om aan te bieden aan de gemeente waarin zij actief zijn.

Meer informatie

Advies van de evaluatiecommissie Wet financiering politieke partijen Wet financiering politieke partijen

Welkom bij het Kennispunt Lokale Politieke Partijen

Overal in ons land zijn lokale politieke partijen actief. Als lokale partij bouw je mee aan je gemeente. Daarom is het belangrijk dat je je werk optimaal kunt doen. En daar komt heel wat bij kijken. Hoe richt je een partij op? Waar vind je goede bestuurders, kandidaten en vrijwilligers? Kun je zomaar aan verkiezingen meedoen? Hoe financier je je partij?

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen is dé wegwijzer voor lokale partijen. Praktisch en overzichtelijk. Van het oprichten van een partij tot actief meedoen als raadslid of bestuurder. Kijk rond op de site en ontdek waarbij het Kennispunt je kan ondersteunen. Staat je vraag er niet bij? Laat het dan weten via info@lokalepolitiekepartijen.nl.

Een sterke lokale democratie maken we samen.

Ik verklaar het Kennispunt Lokale Politieke Partijen graag voor geopend!

 

Kajsa Ollongren
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties