Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement beschrijft de regels, procedures en richtlijnen in je partij. Het is een aanvulling op de statuten. In de statuten leg je bij de notaris de basisregels vast die voor langere tijd geldig zijn: de naam en het doel van je partij, de gemeente waar je partij gevestigd is, hoe het bestuur wordt benoemd of ontslagen, hoe je voldoet aan de voorwaarden voor de ANBI-status, etc.

Als je de statuten wilt veranderen, moet je naar de notaris. Om te voorkomen dat je voor elk wissewasje bij de notaris zit, kun je de statuten dus het best algemeen houden. Het is gebruikelijk dat je afspraken uit de statuten aanvult met een huishoudelijk reglement. Het bestuur maakt dit. Je kunt het wijzigen tijdens een algemene ledenvergadering. Je hoeft daarvoor niet naar de notaris.

Statuten moeten aan wettelijke richtlijnen voldoen, een huishoudelijk reglement hoeft dat niet. Je kunt dus als partij zelf bepalen wat je erin opneemt. Maar er is wel een aantal basisonderwerpen waarvan het logisch is dat je ze in je reglement opneemt: regelingen rond het lidmaatschap, verkiezing van bestuursleden, hoe zit het met contributie etc. Het huishoudelijk reglement is aanvullend aan de statuten, het reglement moet daar dus niet mee in tegenspraak zijn. Als dat wel zo is, dan gaat wat in de statuten staat boven het huishoudelijk reglement.

Onderstaande module biedt een inhoudsopgave die je als handvat kunt gebruiken als je voor je partij een huishoudelijk reglement gaat opstellen.

Meer informatie

Online module: Huishoudelijk reglement opstellen