Profielschets

De zoektocht naar goede kandidaat-raadsleden begint met het tijdig opstellen van een profielschets. Daarin maak je duidelijk wat voor jullie partij een goed raadslid is en wat je van diegene verwacht.

Over welke competenties, kennis en vaardigheden moeten je kandidaten beschikken? Welke persoonskenmerken vinden jullie belangrijk? Welke uitgangspunten moeten de kandidaten onderschrijven? Al die elementen zet je op een rij in de profielschets. Zo heb je een goed handvat in je zoektocht naar geschikte kandidaat-raadsleden.

Meer informatie

Module: Opstellen fractieprofiel Module: Hoe maak je een wethoudersprofiel? Profielschets kandidaten ChristenUnie Gemeenteraad Harderwijk-Hierden Profielschets voor kandidaat-raadsleden Echt voor Barendrecht Profielschets voor een kandidaat-(burger-)raadslid