Organogram

Een politieke partij is meestal georganiseerd als een vereniging met leden. Het organogram ziet er zo uit:

 

Organogram

 

De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan in de vereniging. De ALV benoemt het bestuur, stelt het jaarplan en de begroting vast en het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.

Het bestuur wordt tijdens een ALV benoemd/gekozen door de leden. Het bestuur voert het jaarplan uit met alle taken die daarbij horen. Welke taken dat zijn, kun je vastleggen in het huishoudelijk reglement. Belangrijke taken zijn bijvoorbeeld het opstellen van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma, die vervolgens door de ALV worden vastgesteld. Het bestuur kan commissies instellen om uitvoerende taken te beleggen, denk bijvoorbeeld aan een scoutingscommissie of PR-commissie.

De raadsleden van jouw partij zijn de gekozen volksvertegenwoordigers. Zij zijn gekozen door de inwoners van je gemeente en leggen dus geen verantwoording af aan het bestuur of de leden. Er is vanzelfsprekend wel een relatie tussen de raadsleden en de leden en het bestuur.

De wethouder wordt benoemd door de gemeenteraad. Als jouw partij een wethouder levert, dan legt deze verantwoording af aan de gemeenteraad. Ook hier geldt, net als bij de fractie, dat er wel een relatie bestaat tussen de wethouder en de leden en het bestuur.