Vereniging

Als vereniging – en dat ben je als politieke partij – heb je te maken met allerlei regels rond auteursrecht, integriteit en privacy. Hoe ga je daarmee om? Daarover lees je hier meer.

Communicatie

Het auteursrecht biedt iedereen die ‘werken’ creëert auteursrechtelijke bescherming. Onder ‘werken’ verstaat de Auteurswet alle uitingen op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, en dat wordt ruim opgevat.

Integriteit

Integriteit staat volop in de belangstelling, want integriteit gaat over de kwaliteit van het openbaar bestuur. En dus ook over de kwaliteit van onze democratie.

Privacy -AVG voor politieke partijen

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de hele Europese Unie. De AVG vergroot de privacyrechten van personen. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, hebben daardoor meer verantwoordelijkheden.