Vereniging

Als vereniging – en dat ben je als politieke partij – heb je te maken met allerlei regels rond auteursrecht, integriteit en privacy. Hoe ga je daarmee om? Daarover lees je hier meer.

Communicatie

Het auteursrecht biedt iedereen die ‘werken’ creëert auteursrechtelijke bescherming. Onder ‘werken’ verstaat de Auteurswet alle uitingen op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, en dat wordt ruim opgevat

Integriteit

Op integriteit moet je altijd letten. Integriteit staat volop in de belangstelling. En terecht. Want

Privacy -AVG voor politieke partijen

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele Europese Unie. De AVG vergroot de privacyrechten van personen. Dat betekent dat organisaties die persoonsgegevens verwerken, meer verantwoordelijkheden hebben.