Privacy -AVG voor politieke partijen

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele Europese Unie. De AVG vergroot de privacyrechten van personen. Dat betekent dat organisaties die persoonsgegevens verwerken, meer verantwoordelijkheden hebben. Omdat een politieke vereniging ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt, is (de naleving van) deze gegevensbescherming extra belangrijk. Wat moet je weten over de AVG en wat moet je regelen om je aan de privacywet te houden?

Bijzondere persoonsgegevens

Elke vereniging verzamelt persoonsgegevens. Denk aan contactgegevens en bankrekeningnummers van leden en donateurs. De AVG maakt een onderscheid tussen deze ‘gewone’ persoonsgegevens en ‘bijzondere’ persoonsgegevens.

Verplichte maatregelen AVG

Organisaties die (bijzondere) persoonsgegevens verwerken (‘verwerkingsverantwoordelijken’) hebben een verantwoordingsplicht.

Privacyverklaring opstellen en publiceren

Naast verantwoordingsplicht, heeft elke organisatie die (bijzondere) gegevens van personen bewaart en verwerkt ook een informatieplicht.