Bijzondere persoonsgegevens

Elke vereniging verzamelt persoonsgegevens. Denk aan contactgegevens en bankrekeningnummers van leden en donateurs. De AVG maakt een onderscheid tussen deze ‘gewone’ persoonsgegevens en ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Die laatste zijn gegevens die gezien hun aard extra gevoelig zijn – zoals politieke opvattingen. De verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of als er een specifieke uitzondering van toepassing is. Die uitzonderingsgrond geldt onder andere voor politieke verenigingen. De Handleiding AVG vermeldt hierover (paragraaf 4.5): “Instanties zonder winstoogmerk (stichtingen, verenigingen) die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam zijn, mogen in het kader van hun gerechtvaardigde activiteiten bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken van hun leden, voormalige leden en personen die in verband met de doelen van de instantie regelmatig contact met de instantie onderhouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ledenadministratie van een vakbond of politieke partij.”

Meer informatie

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming

Welkom bij het Kennispunt Lokale Politieke Partijen

Overal in ons land zijn lokale politieke partijen actief. Als lokale partij bouw je mee aan je gemeente. Daarom is het belangrijk dat je je werk optimaal kunt doen. En daar komt heel wat bij kijken. Hoe richt je een partij op? Waar vind je goede bestuurders, kandidaten en vrijwilligers? Kun je zomaar aan verkiezingen meedoen? Hoe financier je je partij?

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen is dé wegwijzer voor lokale partijen. Praktisch en overzichtelijk. Van het oprichten van een partij tot actief meedoen als raadslid of bestuurder. Kijk rond op de site en ontdek waarbij het Kennispunt je kan ondersteunen. Staat je vraag er niet bij? Laat het dan weten via info@lokalepolitiekepartijen.nl.

Een sterke lokale democratie maken we samen.

Ik verklaar het Kennispunt Lokale Politieke Partijen graag voor geopend!

 

Kajsa Ollongren
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties