Privacyverklaring opstellen en publiceren

Naast verantwoordingsplicht, heeft elke organisatie die (bijzondere) gegevens van personen bewaart en verwerkt ook een informatieplicht. Om aan deze plicht te voldoen, kun je het beste een privacyverklaring opstellen en (online) publiceren. In deze tekst vermeld je welke gegevens je verzamelt en met welk doel. Daarnaast moet je vermelden hoelang de gegevens bewaard worden, hoe ze beveiligd worden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Tot slot moet duidelijk zijn wat de rechten zijn van de personen van wie je gegevens verzamelt en bewaart.

Meer informatie

Voorbeeld privacyverklaring GroenLinks