Verplichte maatregelen AVG

Organisaties die (bijzondere) persoonsgegevens verwerken (‘verwerkingsverantwoordelijken’) hebben een verantwoordingsplicht. Dit betekent dat je moet kunnen aantonen dat de gegevensverwerkingen binnen jouw organisatie aan de regels van de AVG voldoen. In de AVG staat een aantal verplichte maatregelen waarmee je aan die verantwoordingsplicht voldoet. Zo moet je een verwerkingsregister bijhouden en een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen. Deze FG moet ook aangemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) – de onafhankelijk toezichthouder.

Vragen? Bel met het Informatie- en Meldpunt Privacy van de AP.

Meer informatie

Driestappenplan voor ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ Website Autoriteit Persoonsgegevens – AVG-dossier Website Autoriteit Persoonsgegevens – Verantwoordingsplicht Website Autoriteit Persoonsgegevens – Contact Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming