Verplichte maatregelen AVG

Organisaties die (bijzondere) persoonsgegevens verwerken (‘verwerkingsverantwoordelijken’) hebben een verantwoordingsplicht. Dit betekent dat je moet kunnen aantonen dat de gegevensverwerkingen binnen jouw organisatie aan de regels van de AVG voldoen. In de AVG staat een aantal verplichte maatregelen waarmee je aan die verantwoordingsplicht voldoet. Zo moet je een verwerkingsregister bijhouden en een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen. Deze FG moet ook aangemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) – de onafhankelijk toezichthouder.

Vragen? Bel met het Informatie- en Meldpunt Privacy van de AP.

Meer informatie

Driestappenplan voor ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ Website Autoriteit Persoonsgegevens – AVG-dossier Website Autoriteit Persoonsgegevens – Verantwoordingsplicht Website Autoriteit Persoonsgegevens – Contact Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming

Welkom bij het Kennispunt Lokale Politieke Partijen

Overal in ons land zijn lokale politieke partijen actief. Als lokale partij bouw je mee aan je gemeente. Daarom is het belangrijk dat je je werk optimaal kunt doen. En daar komt heel wat bij kijken. Hoe richt je een partij op? Waar vind je goede bestuurders, kandidaten en vrijwilligers? Kun je zomaar aan verkiezingen meedoen? Hoe financier je je partij?

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen is dé wegwijzer voor lokale partijen. Praktisch en overzichtelijk. Van het oprichten van een partij tot actief meedoen als raadslid of bestuurder. Kijk rond op de site en ontdek waarbij het Kennispunt je kan ondersteunen. Staat je vraag er niet bij? Laat het dan weten via info@lokalepolitiekepartijen.nl.

Een sterke lokale democratie maken we samen.

Ik verklaar het Kennispunt Lokale Politieke Partijen graag voor geopend!

 

Kajsa Ollongren
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties