Verkiezingsprogramma

Ongeveer een jaar voor gemeenteraadsverkiezingen start je de voorbereidingen voor het maken van een verkiezingsprogramma. In dat programma laat je zien wat de visie van je partij is op belangrijke onderwerpen in je gemeente en wat je plannen zijn voor de komende jaren. Vind je werkloosheid bijvoorbeeld een probleem in je gemeente? Wat stelt jouw partij dan voor om te zorgen dat meer mensen aan het werk komen? Wil je duurzaamheid in je gemeente bevorderen? Welke concrete voorstellen heeft jouw partij om dat voor elkaar te krijgen? Hieronder lees je hoe je het maken van een verkiezingsprogramma kunt aanpakken.

Link naar

Module 4-jaarcyclus bestuur

Doel verkiezingsprogramma

De meeste kiezers lezen geen verkiezingsprogramma’s. Toch moet je als partij wel zo’n programma maken als er verkiezingen in aantocht zijn.

Bestuur stelt programmacommissie in

Het maken van een verkiezingsprogramma is een verantwoordelijkheid van het bestuur van je partij. Dat betekent niet dat het bestuur het programma zelf moet schrijven.

Input verzamelen

Als het bestuur de programmacommissie heeft geïnstalleerd, kan de commissie aan de slag. Hoe maak je een goed verkiezingsprogramma?

Ordenen en schrappen

Als je alle relevante informatie hebt verzameld, ga je aan de slag met het schrijven van het programma. Het is belangrijk om eerst een goede structuur te maken.

Concepttekst aan bestuur, fractie en leden voorleggen

Als het verkiezingsprogramma in conceptvorm klaar is, leg je het eerst aan het bestuur, de fractie en vervolgens aan de leden voor.

De boer op met het programma

Als de tekst van het verkiezingsprogramma klaar is, kan het worden gepubliceerd en kunnen je kandidaten ermee naar buiten treden. Het is belangrijk dat het programma er goed uitziet en er makkelijk over te communiceren is.