Bestuur stelt programmacommissie in

Het maken van een verkiezingsprogramma is een verantwoordelijkheid van het bestuur van je partij. Dat betekent niet dat het bestuur het programma zelf moet schrijven.

Het is gebruikelijk dat het bestuur een commissie instelt die het verkiezingsprogramma gaat schrijven. Neem daar ruim de tijd voor: probeer ongeveer een jaar voor de verkiezingsdatum zo’n commissie te installeren. Omdat het programma een belangrijke rol gaat spelen in de verkiezingscampagne en daarna, moet het samenstellen van zo’n programmacommissie zorgvuldig gebeuren. De volgende zaken zijn daarbij van belang:

  • Kies voor mensen die een scherpe politieke antenne hebben, die je partij goed kennen en die weten wat er speelt in je gemeente. Zorg ook dat er mensen in de commissie zitten die goed kunnen schrijven. Het is belangrijk dat het programma inhoudelijk sterk is, maar het moet ook prettig leesbaar en toegankelijk zijn.
  • Omdat het maken van het verkiezingsprogramma een verantwoordelijkheid van het bestuur is, is het logisch dat een of meer leden van het bestuur deel uitmaken van de programmacommissie.
  • Om goed aangesloten te zijn op de politieke actualiteit en op wat er speelt in de raad, ligt het ook voor de hand om een of meer fractieleden uit de zittende raad (als je partij daarin al vertegenwoordigd is) te laten meelezen.