Concepttekst aan bestuur, fractie en leden voorleggen

Als het verkiezingsprogramma in conceptvorm klaar is, leg je het eerst aan het bestuur, de fractie en vervolgens aan de leden voor.

De programmacommissie heeft het verkiezingsprogramma in conceptvorm klaar. Dan is het tijd om het aan het bestuur voor te leggen en er met hen over in gesprek te gaan. Het is verstandig deze versie ook aan zittende en kandidaat-raadsleden voor te leggen. Zij kunnen checken hoe het zich verhoudt tot actuele fractiestandpunten en zij moeten zich ook in de tekst kunnen vinden, zij moeten het programma immers gaan uitdragen in de campagne en later in de raad.

  • Eventuele opmerkingen van bestuur en (kandidaat)fractieleden verwerk je in een volgende versie van het programma. Die versie gaat dan naar de leden. Want het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om het programma te (laten) maken, maar het zijn de leden die het programma goedkeuren en vaststellen.
  • Bepaal met het bestuur hoe je de leden in de gelegenheid stelt om zich over het programma uit te spreken. Kunnen zij voorafgaand aan de ledenvergadering amendementen indienen? Zo ja, hoe kunnen de leden dat doen en wat gebeurt er met eventuele wijzigingsvoorstellen? Zorg dat dat allemaal duidelijk is voor de leden.
  • Om de leden in de gelegenheid te stellen het programma goed te lezen, stuurt het bestuur het conceptprogramma voorafgaand aan de ledenvergadering aan de leden toe.
  • Meestal staat het programma op de agenda van de ledenvergadering waarin ook de kandidatenlijst wordt vastgesteld. Het programma staat dan eerst op de agenda, daarna de kandidatenlijst. Kandidaten moeten immers instemmen met het programma.
  • Als het programma op de ledenvergadering (met inachtneming van het overnemen van eventuele amendementen) is vastgesteld, kan het definitief gemaakt worden.