Input verzamelen

Als het bestuur de programmacommissie heeft geïnstalleerd, kan de commissie aan de slag. Hoe maak je een goed verkiezingsprogramma?

Het opstellen van een verkiezingsprogramma kan op verschillende manieren. Je kunt het bijvoorbeeld als volgt aanpakken:

  • Begin met een aantal brainstormsessies in de commissie: wat voor programma wil je gaan maken? Een kort ‘pamflet’ van één A4-tje met daarop een aantal kernachtige doelstellingen? Of juist een lijvig programma, waarin de kiezer tot in detail kan lezen wat de standpunten van jouw partij zijn op alle actuele thema’s die spelen in je gemeente? Een document met een brede visie op de toekomst van je gemeente, uitgewerkt op een beperkt aantal actuele beleidsterreinen? Het is verstandig om die keuze vooraf te maken. Als je kiest voor een wat ‘lijviger’ programma is het aan te bevelen er ook een verkorte versie of samenvatting in ‘soundbites’ van te maken die gemakkelijk vertaald kan worden in flyers, op verkiezingsbijeenkomsten, in social media etc.
  • Je weet in grote lijnen wat voor soort programma je wilt maken. Vervolgens bepaal je met de commissie wat de ‘rode draad’ van het programma moet worden: wat is in het algemeen de visie van jullie partij op de ontwikkeling van jullie gemeente in de komende raadsperiode? Wat moet bijvoorbeeld vooropstaan: duurzaamheid, werkgelegenheidsontwikkeling, betere bereikbaarheid? Het is mooi als je één overkoepelend thema kunt vinden, waaraan je verschillende actuele thema’s kunt ophangen. Beperk je daarbij wel tot zaken waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Daarover lees je hier meer.
  • Om goed te weten wat er speelt en waarover je leden of belangenorganisaties zich zorgen maken, kun je je leden en/of belangenorganisaties in je gemeente uitnodigen om input te leveren voor je verkiezingsprogramma. Dat kan door een bijeenkomst te organiseren, maar je kunt hen ook uitnodigen schriftelijk of per e-mail te reageren. Doe hierbij wel aan ‘verwachtingenmanagement’: niet alles wat leden of belangengroepen aandragen komt automatisch in je verkiezingsprogramma, maar je kunt het wel als basis gebruiken of meenemen in het formuleren van je standpunten.