Ordenen en schrappen

Als je alle relevante informatie hebt verzameld, ga je aan de slag met het schrijven van het programma. Het is belangrijk om eerst een goede structuur te maken.

Als het goed is, komt uit de algemene visie die je als commissie hebt opgesteld, in combinatie met de informatie die je van leden en belangengroepen hebt gekregen, een beeld naar voren van wat er in je verkiezingsprogramma moet komen te staan. Hoe pak je vervolgens het echte schrijfwerk aan?

  • Begin met ordenen van alle informatie. Het is belangrijk dat je verkiezingsprogramma een heldere structuur heeft, met bijvoorbeeld één hoofdthema (‘duurzame gemeente’) uitgewerkt in verschillende subthema’s (‘energiebesparing’, ‘gasloze nieuwbouwwijken’, ‘meer groen in de stad’, etc.).
  • Als je het over die ordening met elkaar eens bent, ga je het programma daadwerkelijk schrijven. Het is het meest praktisch om het schrijven aan een paar mensen uit de commissie over te laten en anderen steeds op conceptteksten te laten reageren.
  • Probeer elk hoofdstuk te laten eindigen met een duidelijke opvatting, doelstelling of slogan. Dat maakt het programma makkelijk bruikbaar in de verkiezingscampagne.