Regels en wetten vrijwilligerswerk

Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend, wordt vaak over vrijwilligerswerk gezegd. Dat geldt voor beide partijen; zowel voor de vrijwilliger als voor de organisatie. Zijn jullie vrijwilligers goed verzekerd? Is een contract of overeenkomst wenselijk? Eisen jullie daarbij een VOG van jullie vrijwilligers? Dit zijn belangrijke onderwerpen die je van tevoren in je vrijwilligersbeleid opneemt, zodat je later niet voor (vervelende) verrassingen komt te staan.

Vrijwilligersverzekeringen

 Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wie is er verantwoordelijk en aansprakelijk als er tijdens het vrijwilligerswerk (onopzettelijk) schade ontstaat – voor de vrijwilliger zelf of voor anderen? Dat verschilt per situatie. Soms kan de schade via de WA-verzekering van de vrijwilliger worden geregeld, maar niet alle (on)gevallen worden hiermee gedekt. Dit kun je als vereniging regelen met een (aanvullende) aansprakelijkheidsverzekering of een vrijwilligersverzekering, waarbij verschillende dekkingen mogelijk zijn. Daarvoor kun je terecht bij diverse commerciële verzekeraars. Sommige gemeenten hebben een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten (bijvoorbeeld via de VNG Vrijwilligerspolis), waarmee alle vrijwilligers automatisch en kosteloos verzekerd zijn tegen risico’s die samenhangen met hun vrijwilligerswerk. Let op: deze verzekering geldt niet voor schade waarvoor jullie organisatie aansprakelijk wordt gesteld!

Vrijwilligerscontract/Vrijwilligersovereenkomst

Zowel de vrijwilliger als de organisatie heeft bepaalde verwachtingen van de samenwerking. Een vrijwilliger kan behoefte hebben aan begeleiding; de organisatie wil dat taken en verantwoordelijkheden worden nagekomen. Een vrijwilligerscontract of -overeenkomst kan ervoor zorgen dat wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Of jullie een contract of overeenkomst met jullie vrijwilligers willen afsluiten, is een overweging die elke vereniging zelf moeten maken. Ga bijvoorbeeld na of een dergelijke overeenkomst vereist is om een vrijwilligersverzekering af te kunnen sluiten.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Eisen jullie een VOG van jullie vrijwilligers? De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Organisaties die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie (denk aan minderjarigen of verstandelijk gehandicapten), eisen vrijwel altijd een VOG. Voor deze specifieke groep vrijwilligers kan een gratis VOG worden aangevraagd. Of je als politieke partij een VOG (niet gratis) van vrijwilligers eist, is een overweging die elke vereniging zelf moeten maken.