Vrijwilligers werven (5 tips)

Hoe werf je vrijwilligers voor jouw partij? Als je een kleine vereniging bent, heb je waarschijnlijk alle leden al eens benaderd om mee te helpen bij het flyeren of het organiseren van een bijeenkomst. Niet iedereen kan of wil dit. Maar er zijn ook andere manieren van vrijwilligersinzet en -werving denkbaar. Denk aan de nul-uren-vrijwilliger of het benaderen van niet-leden. Sta daarbij open voor de expertise die mensen zélf inbrengen: zo kom je misschien tot een match die je zelf nooit had kunnen bedenken!

Tip 1:

Stuur regelmatig (maar niet te vaak) een e-mail naar jullie leden met openstaande vacatures (zie vrijwilligersbeleid, stap 2) en plaats deze (korte) teksten ook prominent op jullie website, zichtbaar op de homepage of onder een duidelijk kopje. Ook leuk: maak een enthousiasmerende vlog of wrap-up-filmpje van een aantal activiteiten, zodat mensen zien wat vrijwilligers bij jullie (kunnen) doen.

Tip 2:

Werf nul-uren-vrijwilligers. Niet iedereen heeft tijd of zin om actief te helpen. Maar het liken of retweeten van berichten, of het volgen van een Twitter- of Instagram-account, kost weinig tijd en is óók zinvol. Leg (via een link naar jullie website) uit hoe mensen dat het beste kunnen doen.

Tip 3:

Werf actief via sociale media. Dat vraagt wel om enig (voor)werk. Bedenk wie jullie doelgroep is (zoek je jongeren, gebruik Instagram of Snapchat; voor ouderen is Facebook geschikter) en zorg dat iemand de betreffende accounts bijhoudt (reageer snel op vragen, verwijs naar de website, nodig hen uit voor bijeenkomsten of acties).

Tip 4:

Organiseer kennismakingsbijeenkomsten. En laat een vrijwilliger vertellen over wat hij/zij zoal doet voor de partij. Een voordeel aan persoonlijke kennismaking is dat je kunt vragen naar iemands wensen en expertise, zodat je sneller of wellicht tot een heel andere match komt dan via de openstaande vacaturetekst. Bovendien bereik je zo ook mensen die niet actief zijn op sociale media, internet of via e-mail.

Tip 5:

Ga op pad! Overal in je gemeente kun je offline vrijwilligers werven. Maar net als voor sociale media geldt: doe het gericht en goed. Bezoek activiteiten of plaatsen waar jullie potentiële doelgroep zich ophoudt. Vraag wat er volgens hen moet gebeuren in jullie gemeente en of ze zich daar misschien voor willen inzetten. Zo sla je twee vliegen in één klap: je weet wat er leeft en je werft vrijwilligers (én wellicht nieuwe leden!).

Meer informatie

Lees meer over het vinden (en binden) van vrijwilligers Lees meer over het vinden (en binden) van diverse doelgroepen Training: Scouting en werving van raadsleden Vrijwilligers werven 5 tips Profielschets Module: Hoe maak je een wethoudersprofiel