Vrijwilligersbeleid (5-stappenplan)

Stap 1:

Stel een bestuurslid met de portefeuille ‘vrijwilligers’ aan, eventueel in combinatie met de portefeuille campagne en/of ledenwerving. Hij of zij trekt de kar, met een aantal andere leden/vrijwilligers.

Stap 2:

Maak een overzicht: breng eerst alle vrijwilligerstaken in beeld. Zijn jullie op zoek naar mensen die willen flyeren of juist inhoudelijk meedenken? Of heb je mensen nodig die jullie Facebook-account beheren of een bijeenkomst willen organiseren? Maak van elke potentiële klus een compacte taakomschrijving en een geschatte tijdsbesteding. Omschrijf ook welke eigenschappen of competenties de betreffende vrijwilliger zou moeten hebben. Zo heb je meteen een goede basis voor de vacaturetekst!

Stap 3:

Stel een vrijwilligersbeleid op: wat is jullie doelstelling? Wie is jullie doelgroep? Hoe gaan jullie die werven? Voor welke taken (zie stap 2)? Wie gaat hen daarbij begeleiden? Wat hebben jullie hen te bieden? Is er bijvoorbeeld (financiële) ruimte voor een vergoeding of professionele training? Welke (aanvullende) verzekeringen zijn er eventueel nodig? Wie gaat dit beleid uitvoeren en na afloop evalueren?

Stap 4:

Maak een (schematisch) overzicht of een planning met wat jullie gaan doen, wanneer jullie dat doen, wie dat gaat doen en wanneer welke voorbereiding klaar moet zijn. En zorg dat iemand dit draaiboek bijhoudt.

Stap 5:

Afronden en evalueren: zorg dat je elke actie goed afrondt en dat je alle acties na afloop evalueert. Zijn de gegevens van de nieuwe vrijwilligers doorgegeven aan de juiste mensen? Zijn de follow-up-acties goed ingezet? Hoe verlopen de activiteiten met de nieuwe vrijwilligers? Wat gaat er goed en wat moet in de toekomst anders of beter?

Meer informatie

Diverse handboeken over vrijwilligersbeleid