Politiek

Je stond voor jouw partij op de kandidatenlijst voor de verkiezingen. En dan ben je ineens gekozen als lid van de gemeenteraad of Provinciale Staten. Of misschien ben je gevraagd om wethouder of gedeputeerde te worden. Met welke zaken krijg je in die situaties allemaal te maken? Wie ondersteunt je daarbij en waar kun je terecht met vragen? Daarover lees je hier meer, ingedeeld per functie. Je kunt dus snel zien welke informatie voor jou van belang is.

Voor Raadsleden

Als raadslid hoef je niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Veel van je vragen kun je stellen aan de griffier. De gemeenteraad is werkgever van de griffie.

Voor Statenleden

Als lid van Provinciale Staten hoef je niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Veel van je vragen kun je stellen aan de griffier. De Provinciale Staten zijn werkgever van de griffie. Wat betekent dat in de praktijk? Wat zijn verder taken en instrumenten van de Staten? Hoe zit het met vergoedingen? En zijn er ook koepel- of beroepsverenigingen?

Voor Bestuurders

Ook voor bestuurders – of je nu burgemeester, wethouder, gedeputeerde of waterschapsbestuurder bent – zijn