Netwerk Weerbaar Bestuur

Als bestuurder, wethouder of raadslid kun je geconfronteerd worden met (be)dreigingen, incidenten en ondermijnende invloeden. Het Netwerk Weerbaar Bestuur ontwikkelt producten en diensten om jou en je organisatie weerbaarder te maken tegen deze ongewenste druk van buiten.

Het Netwerk Weerbaar Bestuur is een samenwerkingsverband van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid met een groot aantal andere partners. Samen spannen zij zich in voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer kunnen uitoefenen.

De Leidraad Veilig Bestuur biedt een overzicht van alle producten en diensten van het netwerk. De Leidraad maakt niet alleen duidelijk wat er allemaal is, maar ook wanneer het handig kan zijn om gebruik te maken van deze mogelijkheden. Je kunt snel doorklikken naar achterliggende pagina’s voor meer informatie.

De leidraad is bedoeld voor adviseurs van decentrale bestuurders en verantwoordelijken voor een weerbare organisatie. Voor bestuurders is een oplegger gemaakt, die in één oogopslag laat zien welke mogelijkheden er zijn en waar je hier meer informatie over kunt vinden.

Meer informatie

Netwerk Weerbaar Bestuur