Voor Bestuurders

Ook voor bestuurders – of je nu burgemeester, wethouder, gedeputeerde of waterschapsbestuurder bent – zijn er organisaties en beroepsverenigingen waar je kennis en ervaringen kunt uitwisselen, die gezamenlijke belangen behartigen en ondersteuning bieden. Daarover vind je hier meer informatie.

Vergoeding bestuursleden waterschap

Ben je lid van het algemeen bestuur van een waterschap, dan krijg je daarvoor een maandelijkse vergoeding.

Unie van Waterschappen (UvW)

De UvW is de koepelorganisatie van alle waterschappen in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt en behartigt de belangen van haar leden in het nationale en internationale speelveld.

Wethoudersvereniging

De Wethoudersvereniging is de beroepsvereniging van wethouders van Nederlandse gemeenten.

Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Vrijwel alle (waarnemend) burgemeesters zijn lid van deze vereniging.