Informatie voor aspirant-burgemeesters

Je bent actief (als bestuurder) in een lokale politieke partij en je hebt interesse in het burgemeesterschap. Hieronder vind je informatie om je daarop te oriënteren en te kijken of het bij je past.

 

Op de website van de Rijksoverheid staat uitgelegd wat de taken en bevoegdheden zijn van de burgemeester, wat de rechtspositie is en hoe de benoemingsprocedure eruitziet. Je vindt er ook een overzicht van actuele vacatures.

 

Op de site voor politieke ambtsdragers van het ministerie van BZK vind je veel actuele informatie over het burgemeesterschap. De Handreiking Burgemeesters geeft inzicht in alle stappen die je moet zetten als je solliciteert als burgemeester.

 

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) organiseert, gefinancierd door het ministerie van BZK, jaarlijks een oriëntatieprogramma voor aspirant-burgemeesters.

Wie geïnteresseerd is in dit programma kan terecht bij de kabinetschef van de eigen provincie of bij Hilde Westera, directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters: h.westera@burgemeesters.nl.