Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) is de beroepsvereniging van  burgemeesters in Nederland. Vrijwel alle (waarnemend) burgemeesters zijn lid van deze vereniging. De vereniging richt zich op collectieve belangenbehartiging van haar leden en op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie. Zo verzorgt het NGB een uitgebreid opleidingsprogramma en bevordert zij onderlinge contacten via congressen en bijeenkomsten.

Ook biedt het NGB ondersteuning bij crises aan (loco-)burgemeesters. Het NGB is hiervoor dag en nacht bereikbaar via telefoonnummer 070 – 373 80 80.

Lid worden

Om lid te worden van de NGB moet je als (waarnemend) burgemeester een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur. Op grond van het Rechtspositiebesluit burgemeesters vergoedt de gemeente de contributie voor het NGB.

Het NGB is gevestigd in het pand van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan Nassaulaan 12 in Den Haag.

Meer informatie

Website NGB – Algemeen Website NGB – Contact Waarden van het Nederlands burgemeestersambt’: NGB-publicatie over de waarden die mensen in ons land belangrijk vinden voor het ambt van burgemeester