Unie van Waterschappen (UvW)

De Unie van Waterschappen UvW is de koepelorganisatie van alle waterschappen in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt en behartigt de belangen van haar leden in het nationale en internationale speelveld. Daarnaast stimuleert de vereniging kennisuitwisseling en samenwerking en neemt zij zelf het initiatief om onderwerpen op de politieke agenda te zetten.

Voor waterschapsbestuurders

De UvW biedt geen specifieke diensten aan voor waterschapsbestuurders. Om het ambt van waterschapsbestuurders beter te kunnen ondersteunen en te professionaliseren, werkt de Unie samen met de VNG Academie, die diverse cursussen en trainingen voor lokale bestuurders organiseert.

Het UvW is gevestigd aan Koningskade 40 in Den Haag en beschikt daarnaast over een vertegenwoordiging in Brussel: Bureau Brussel.

Meer informatie

Website UvW – Algemeen