Vergoeding bestuursleden waterschap

Ben je lid van het algemeen bestuur van een waterschap, dan krijg je, vanaf maart 2023, daarvoor een maandelijkse vergoeding van € 720,00. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De regels rond rechtspositie, verkiezing, vergoeding etc. van waterschapsbestuurders staan in het Waterschapsbesluit.

Daarnaast ontvangen leden van het algemeen bestuur een onkostenvergoeding  van € 170, 17 per maand. Fractievoorzitters ontvangen bovendien een jaarlijkse toelage, afhankelijk van de duur van het voorzitterschap en het aantal leden van de fractie.

Meer informatie over rechtspositie en vergoedingen van waterschapsbestuurders:

Meer informatie

Alles over politieke ambtsdragers ministerie van BZK Informatie Rijksoverheid over watersbestuur Algemene informatie Unie van Waterschappen